Så monterar du fönster

För att inte bara fönster utan även hela huset ska må bra är det viktigt att ta hand om sina ljusgluggar på ett bra sätt. Det vinner man mycket på. En bra sak i tider som dessa är att det finns pengar att hämta in för fönstervård. Du kan nämligen få ROT-avdrag vid byte av fönster. Det innebär i rena pengar att du som villaägare kan göra ett skatteavdrag på 30 procent upp till maximalt 50 000 kronor per år för arbetskostnaderna när du anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.

Rotavdraget är kopplat till en person. Två delägare av huset kan alltså hushållet få en skattereduktion på upp till 100 000 kronor.

Vill du hellre göra jobbet själv?

Instruktioner – använd stödklossar när du monterar

Att montera fönster är inte så svårt som man kan tro. Det kräver, förutom en viss händighet, bara att man noga följer instruktionerna nedan. Innan du börjar; kontrollera att väggöppningen är minst 15 millimeter och maximalt 30 millimeter större än fönstret.

  1. Fixera två stödklossar (i öppningens över- och undersida) och två bärklossar nedtill, maximalt 50 millimeter från väggöppningens sidor. Justera klossarna med vattenpass.
  2. Placera fönstret på bärklossarna och mot stödklossarna.
  3. Fäst karmen nedtill med karmskruvarna. Vridfönster kan fästas oöppnade medan sidohängda fönster måste öppnas.
  4. Fäst karmen upptill med karmskruvarna. Vissa fönstermodeller fästs med karmskruv även i över- respektive nederkant.
  5. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är i lod. Kontrollera även att fönstrets diagonalmått stämmer. Vid behov, justera med hjälp av karmskruvarna. Voilá, det är klart!

Det finns naturligtvis många fler metoder att göra fönsterbyte eller att renovera dem. Det är behovet som styr hela processen. Ska du sätta in ett insatsfönster? Ska du byta karmarna eller inte? Ska du renovera hela fönstret eller bara byta glasen? Det är många frågor och lika många metoder att ta ställning till i samband med detta.

Om du exempelvis bestämmer dig för att byta karmarna så kan fönstret tillåtas att behålla sin tidigare glasyta med lika mycket ljus och fri sikt som tidigare. Om man däremot bestämmer sig för att sätta in nya karmar innanför de gamla så krymper både ljusinsläppet och även synfältet.

Den stora fördelen med ett insatsfönster är givetvis att fasaden skonas. Fasadputsen kan nämligen komma till skada om man ger sig på att byta hela karmen.