Kort om fönsterkarmen

Fönstrets eget fundament utgörs av en karm. Det är denna kraftiga ram som bär upp hela fönsterkonstruktionen. Karmen skruvar man fast i så kallade reglar, vars funktion är att vara själva fönsteröppningen. Karmen skapar förutsättningen för hela fönstret. Utan karm inget fönster. Och karmen måste vara kraftig för att kunna bära fönstret.

Vad består fönsterkarmen av?

fönsterkarmen är fönstrets stomme

En fönsterkarm kan tillverkas av många olika slags material. Det genomgående kravet på materialet är att det ska tåla tuffa tag. Fönsterkarmar har traditionellt tillverkas av trä och då används oftast prima kärnvirke.  I dag tillverkas också många  fönsterkarmar av stål, plast eller aluminium. Ska du ha ett fast fönster? Då monteras glaset direkt i karmen. Vanligast är dock att fönstret ska kunna öppnas och då krävs det också en fönsterbåge i karmen innan glaset monteras.

Har du redan fina fönsterkarmar, men vill ha ny bågar?

Oftast köper man karm och båge tillsammans, men i vissa fall kan man beställa fönsterbågar separat från en snickare. Kolla runt på nätet efter ett specialsnickeri i ditt område.

Hur mycket kostar en ny fönsterkarm?

Priset på karmen varierar beroende på vilket material du väljer, men vanligtvis kostar den mellan 500-1000 kronor. Om du anlitar en byggfirma som sedan ska montera fönsterkarmen behöver du lägga på någon tusenlapp. Demontering av befintliga fönster, montering av nya fönster (inklusive fönsterfoder) och drevning brukar kunna gå på mellan 2000-2500 kronor per fönster.