Fönsters U-värde

U-värdet hos ett fönster anger hur snabbt det släpper igenom värme från en varm till en kall sida. Värdet mäts i ”watt per kvadratmeter grader Kelvin” (W/kvm °K). Ett lågt U-värde betyder att fönstret isolerar väl.

Kontrollera U-värdet innan köp

Genom att mäta U-värdet kan man kontrollera hur mycket värme det är som försvinner ut genom byggnadsdelen.
Genom att mäta U-värdet kan man kontrollera hur mycket värme det är som försvinner ut genom byggnadsdelen.

När man ska investera i fönster är det viktigt att kontrollera dess U-värde eftersom dåligt isolerade fönster slukar energi i stora mängder. Jämför gärna olika fabrikat, men se till att U-värdet gäller hela fönsterkonstruktionen med karm och båge och hela tjottaballongen – inte bara glaset.

Fönster i 3-glas eller 2+1-konstruktion har företrädesvis ett U-värde under 1,5. Detta resulterar i lägre energiförbrukning och (som ett brev med posten) lägre kostnader. Vanliga fönster med två kopplade bågar och enkelglas har i regel ett högre U-värde på dryga 2,0.

Sänk U-värdet

Om man byter ut luften mellan glasen i konstruktionen mot andra gaser kan man ge fönstret ett markant lägre U-värde. Argon är den gas som oftast används. Krypton är en annan gas som också används i detta sammanhang. Denna gas sänker U-värdet effektivare än Argon, men är också något dyrare. Med hjälp av gas kan man vanligen sänka U-värdet 0,15-0,25 delar.