Fönsterplacering

Planera rum efter dagsljus

Planera rum efter dagsljus vid installation av fönster
Dagsljusintag – en kombination av olika fönsterplaceringar är ofta en bra lösning.
Dagsljusintag och fönsterutformningFönsters huvudsakliga funktion är att ta in dagsljus och ge utsikt. Det är utformningen av fönster som bestämmer hur dagsljuset är och hur användbart ljuset är inomhus i undervisningslokaler.
De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid fönsterutformning är
storlek och antalorientering i väderstreckfönsterplacering i rummetdetaljutformning, ramar och glassolavskärmning, mörkläggning mmLjus – Viktigt för rummet
Den fysiska miljön kan bidra till en god arbetsmiljö genom att skapa arbetsro och koncentration eller öppenhet och nyfikenhet. Generellt gäller att miljön ska innehålla variationsmöjligheter som ger olika förutsättningar för arbetet.
Belysningens viktigaste egenskaper med visuell anknytning är:
luminans och luminansfördelning,bländning, skuggor och reflexer,ljusets riktning mot arbetsytor och synobjekt,kontrast och kontrastreduktion,belysningsstyrka,ljusfärg och färgåtergivningFör att få en god belysning måste flera av dessa faktorer samverka.
De uppräknade kvalitetsegenskaperna är grunden vid belysningsplanering och vid bedömning av färdiga anläggningar. Dessutom bör man se till att ta bort oönskade störningar i form av värmestrålning, flimmer, ljud eller UV-strålning.
BelysningsprinciperBelysningen av lokaler kan utföras enligt följande tre huvudprinciper:
allmänbelysning,platsorienterad allmänbelysning,allmänbelysning med tillsatsbelysning.Allmänbelysningen kan principiellt ha följande utförande:
Direktverkande belysning, hela ljusflödet riktas nedåt mot arbetsytor Indirektverkande belysning, hela ljusflödet riktas uppåt och reflekteras mot taket ner på arbetsplatserna. En kombination av direkt och indirekt belysning, vilket ger största möjligheterna till anpassning av arbetsplatserna.
Källa: av .se