Fönstermaterial

Populära fönster material

  • PVC Fönster
  • Karmfasta fönster
  • Karmfasta fönster har den positiva egenheten att de ger en bättre värmeekonomi. Med sin stilrena design är de dessutom lämpliga för exempelvis stora, glasade väggpartier, i burspråk och inglasade altaner. Här nedan följer lite korta fakta om karmfasta fönster och deras diverse användningsområden.
  • Kärnvirke på fönster
  • Kärnvirke vid fönster renovering
  • Det är viktigt med bra kärnvirke vid renovering av fönster
  • Mycket av trämaterialet som används vid produktion av fönster består av så kallat kärnvirke. Sådant kärnvirke som innehåller en hög andel kåda är speciellt eftertraktat i byggsvängen eftersom kådan ger ett naturligt skydd mot röta.